TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC
THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 – 18/11/2012)
(Tại “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư)

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể bà con!  

Trong không khí thi đua sôi nổi phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2012, Nghị quyết XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hôm nay chúng ta tổ chức kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2012) và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”…; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2012, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013 xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Kính thưa quý vị đại biểu và bà con!

Cách đây 82 năm, ngày 18/11/1930 Hội phản đế đồng minh ra đời, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã gánh vác sứ mệnh tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đó đến nay, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam có những hình thức và tên gọi khác nhau như: Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Dân tộc thống nhất Phản đế Đông Dương, Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam, để phù hợp với từng giai đoạn cách mạng và đã phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam thành một lực lượng hùng mạnh, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, góp phần làm nên những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng của dân tộc, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân.

Thừa Thiên Huế là vùng đất văn hiến có bề dày lịch sử, văn hoá đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang; là nơi Bác Hồ và gia đình Bác đã từng sinh sống, học tập. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đã lập nên những chiến công hiển hách, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Mỗi bước ngoặt lịch sử, sự thành công của phong trào cách mạng, của khối đại đoàn kết dân tộc trên đất Thừa Thiên Huế đã góp phần to lớn có ý nghĩa vào sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Năm 1930, ngay sau khi được thành lập, Mặt trận Dân tộc thống nhất Thừa Thiên Huế đã tập hợp các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh, chống chủ nghĩa phát xít (1930-1936); tham gia đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ (1936 -1939); vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ chính sách đoàn kết cứu quốc, chống ngoại xâm của Mặt trận Việt Minh, đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần quan trọng cho cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.

Năm 1946, đất nước đứng trước tình thế vô cùng khó khăn, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng cả nước, Mặt trận Việt Minh và Liên Việt tỉnh đã tuyên truyền vận động nhân dân bám đất, xây dựng làng, xã chiến đấu liên hoàn, đoàn kết một lòng, kiên cường, dũng cảm, đóng góp sức người, sức của cùng với lực lượng vũ trang lập nên những chiến công vang dội ở Hoà Mỹ, Thanh Hương (Phong Ðiền), Thanh Lam Bồ (Phú Vang); Hói Mít (Phú Lộc); Dương Hòa (Hương Thủy)...góp phần kháng chiến chống Pháp thắng lợi (7/1954).

Từ 1955 - 1959, mặc dù các thế lực thù địch đàn áp, khủng bố dã man, hòng dập tắt phong trào cách mạng của nhân dân ta, Mặt trận Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục củng cố, mở rộng, các tổ chức quần chúng cách mạng được hình thành, hàng ngàn cơ sở bí mật và hợp pháp tiếp tục hoạt động, củng cố niềm tin trong nhân dân, động viên nhân dân thương yêu, đùm bọc, bảo vệ cán bộ, đảng viên và cơ sở cách mạng.

Năm 1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, phong trào đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Thừa Thiên Huế có những bước phát triển vượt bậc, phong trào đấu tranh chính trị rộng khắp, kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang, mở rộng vùng giải phóng. Đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng “Huân Chương Thành Đồng hạng nhất”.  

Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình thành phố Huế cùng với quân và dân tỉnh ta với cao trào bão lửa cách mạng đã thực hiện thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968, một sự kiện lớn trong lịch sử cách mạng Thừa Thiên Huế, được vinh dự tuyên dương danh hiệu “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”, từ đó đã động viên hàng ngàn thanh niên, sinh viên, học sinh và các vị nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo yêu nước ra vùng giải phóng tham gia cách mạng, tạo tiền đề cho quân và dân tỉnh ta mở chiến dịch giải phóng quê hương ngày 26/3/1975, góp phần cùng với nhân dân cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hơn 37 năm xây dựng và bảo vệ quê hương, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tuyên truyền vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cuộc sống mới, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", “Đền ơn đáp nghĩa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… đã khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của nhân dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp hàng triệu ngày công, hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ sửa chữa, làm mới trên 18.000 nhà "đại đoàn kết", “nhà tình nghĩa”, “nhà mơ ước” cho hộ nghèo, đến nay đồng bào các dân tộc thiểu số, bà con dân thủy diện, vạn đò sông Hương cơ bản đều có nhà ở ổn định; đời sống của nhân dân được nâng lên, hàng ngàn hộ được thoát nghèo, diện mạo đô thị khang trang hơn, nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc; khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh ngày càng củng cố, mở rộng; tình làng, nghĩa xóm được phát huy, sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, Chính quyền ngày càng bền chặt, góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của tỉnh nhà.

Kính thưa quý vị đại biểu và bà con!

Hòa chung với không khí phấn khởi kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, chúng ta vui mừng nhận thấy cộng đồng dân cư của chúng ta có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, hộ nghèo giảm, hộ khá và giàu tăng, dân chủ được phát huy, kỷ cương phép nước được giữ vững, tình thương yêu, đoàn kết của bà con ta ngày càng gắn bó hơn; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trong niềm vui của Ngày hội hôm nay, Ban công tác Mặt trận xin cảm ơn cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan, ban ngành đã quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn, theo sát mọi hoạt động của cộng đồng dân cư trong thời gian qua; cảm ơn toàn thể bà con, các tổ chức và cá nhân trong khu dân cư đã đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp; cảm ơn quý vị đại biểu, các vị khách quý, các tổ chức thành viên và toàn thể bà con đã dành thời gian về tham dự Ngày hội.

Tự hào với truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt hơn nữa các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,“Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhằm đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người, chăm lo xây dựng khu dân cư phát triển toàn diện, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.  

Xin kính chúc quý vị đại biểu và bà con mạnh khỏe, hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn !  


                                                                                               Ban Tổ chức – Tuyên giáo
                                                                          Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: