chi_thi

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
phát biểu tại hội nghị

Ngày 15/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 13 của Ban TVTU về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy. Đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy báo cáo đánh giá khái quát kết quả bước đầu việc triển khai thực hiện, công tác tổ chức triển khai của cấp ủy, việc thành lập bộ phận giúp việc ở các cấp, xây dựng quy chế và phân công các thành viên bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 13 của Ban TVTU ở cấp mình. Các ý kiến đóng góp một lần nữa khẳng định: Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa to lớn và sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, làm cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dương, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng các cấp...  

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như sự nỗ lực, cố gắng của các đảng bộ trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và Kế hoạch 13. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến phát biểu và đề nghị cơ quan tham mưu tiếp tục tổng hợp, bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung này trong kế hoạch năm 2012 và những năm tiếp theo.

chithi0302

Đồng chí Trần Thanh Bình nhấn mạnh: Để việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, trở thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh, đề nghị các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt 6 nội dung trọng tâm. Trước hết, sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt việc học tập chuyên đề của năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với với Kết luận Hội nghị lần thứ 3, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI và gắn với các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đưa các nội dung của Chỉ thị 03 vào sinh hoạt thường kỳ ở chi bộ. Chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát... góp phần to lớn vào việc giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trỏ thành thành phố trực thuộc Trung ương.    

Theo thuathienhue.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: